zaterdag 9 oktober 2010

Dream come true

Het was 'the dream come true' van Wim Koevoets, om ooit nog eens een gospelkoor te beginnen. Begin 2010 adverteerde hij in Kerkbladen en regionale kranten. In september 2010 waren er genoeg geïnteresseerde mensen die samen wilden gaan zingen. The colourful gospel choir was geboren.
En 'colourful' dat zijn we, er zijn tenminste 6 verschillende culturen in het koor te vinden.
Het koor zingt voornamelijk engelse opwekkingsliederen, en andere liederen. Het doel van dit koor is om in kerkdiensten te zingen en zo de diensten op te luisteren. In de verschillende kerkdiensten die ons land rijk is, zal het koor zich aanpassen aan de dienst van betreffende kerk. Dit alles wordt van te voren besproken met dirigent Wim Koevoets.
Kijk bij meer informatie.

It was 'the dream come true' of Wim Koevoets to someday start a gospel choir. Early 2010 he advertised in church magazines and regional newspapers. In September 2010 there were enough interested people who wished to sing. The colourful Gospel Choir was born.
And "colorful" we are, there are at least six different cultures found in the choir.
The choir sings primarily English revival hymns and other songs. The purpose of this choir is to sing in church services. In the various churches in our country, the choir will adapt to service. All this can be discussed with Wim Koevoets.
Look for more information.

Op zoek naar nieuwe leden

Met elf enthousiaste leden en een gedreven dirigent vormen wij samen The Colourful Gospel Choir. Wij, mannen en vrouwen uit Tilburg en o...