zondag 10 april 2011

Uitvoering in de Winner Church te Tilburg

De 'kop is er af'. Onze eerste uitvoering was tijdens in de kerkdienst van de Winner Church. Wim had met de pastor van deze kerk afgesproken, dat hij en het koor de dienst zouden invullen en leiden. Daarom gaf Wim tussen de liederen door zijn getuigenis, hoe en waarom hij tot geloof was gekomen. Tussendoor zong het koor passende liederen. Het werd een inspirerende, enthousiaste en vrolijke dienst, waarin de eer aan God voorop stond.
De filmpjes van dit optreden zijn op youtube te bewonderen. Zie de zijkant van deze blog.
Na de dienst waren er heerlijke hapjes en werd er nog druk nagepraat.

Our first performance was during the church service Church of the Winner. Wim had with the pastor of this church agreed that he and the choir lead the service. Therefore Wim gave his testimony, how and why he had come to faith, between the songs. Meanwhile the choir sang appropriate songs. It was an inspiring, enthusiastic and cheerful service, which was the glory to God.
The videos on youtube of this action are to be admired. See the side of this blog.
After the service the refreshments were delicious and there was much to talk.

Op zoek naar nieuwe leden

Met elf enthousiaste leden en een gedreven dirigent vormen wij samen The Colourful Gospel Choir. Wij, mannen en vrouwen uit Tilburg en o...